Една десета от енергията в Германия е от възобновяеми източници

Копирано от | www.dw-world.de | © Deutsche Welle.

Почти една десета от енергията в Германия се добива от възобновяеми източници. През 2007 делът на получаваната от вятъра, слънцето, биомасата и другите регенеративни източници енергия се е увеличил от 8 на 9,1 процента.

При електроенергията увеличението на добива от възобновяеми източници е от 11,9 на 14,3 процента, при това без изграждането на нови съоръжения - ръстът се дължи на по-интензивното използване на вятърната енергия. При горивата има увеличение от 6,6 на 7 процента, при енергията за отопление - от 6 на 6,4 процента.

Отново по данни на Федералния съюз за възобновяема енергия - през миналата година от регенеративните източници са получени точно 86,7 млрд киловатчаса електроенергия. Това е ръст от 13,7 млрд киловатчаса и отговаря приблизително на добива от една ядрена електроцентрала - по думите на председателя на Съюза Йоханес Лакман.

45 процента от екологичния ток са получени от вятърна енергия, една четвърт - от водна.

Само три процента се дължат на слънчева енергия, биомаса, биогаз и земна топлина.

Вятърните електроцентрали са произвели през миналата година 38,5 млрд киловатчаса ток, което е с 8 млрд повече, отколкото през предходната година. Причината - след относително по-малко ветровитите години напоследък, 2007-ма се е оказала по-благоприятна в това отношение.

Ниското увеличение на приложението на биологични горива, т.е. енергията, добита от растителни материали, се дължи на факта, че през 2007-ма година те за първи път са били обложени с данъци. Три четвърти от биогоривата е биодизел, останалото - нефт от растителен произход и биоетанол. В Германия биогоривата се смесват с бензина и дизела в рамките на определени квоти.

Потреблението на топлинна енергия от възобновяеми източници е останало непроменено през 2007-ма.

Делът в общото потребление е нараснал само поради това, че покрай мекото време е използвана като цяло по-малко топлинна енергия. И през 2007-ма над 90 процента от изразходваната топлинна енергия от възобновяеми източници е от биомаса, или растителни и органични суровини. Едва пет процента се дължат на слънчевата енергия, около 2,5 на сто - на земната топлина. По данни на Съюза за възобновяема енергия през 2007-ма година са били спестени точни 115 млн тона от вредния за климата въглероден диоксид, при положение, че през 2006-та година са били само 101 тона.

Стремежът на федералното правителство е до 2020-та година между 25 и 30 процента от електроенергията да се получават от възобновяеми източници.

Споделяне

Bookmark and Share

0 коментара:

Публикуване на коментар

Моля, пишете на кирилица и спазвайте добрия тон в коментарите си!