Нов посланик на България в Германия

Снимка: Университет Бремен

Интернет-страницата на Германското посолство в София ни информира че тазгодишната награда на Германската служба за академичен обмен (DAAD) в университета Бремен (в размер на 1000 евро) е отишла в ръцете на българска студентка Полина Крапчева.

DAAD ежегодно предоставя на членуващите висши училища средства за награждаване на студенти от чужбина със забележителни резултати. Така се изтъква че немските университети се обогатяват чрез чуждестранните студенти, както в културно, така и в академично отношение. Висшите учебни заведения самостоятелно решават кой от чуждестранните студент в тяхната институция е показал достойни за награда резултати, както по време на следването, така и извън него - като доброволен социален ангажимент.

Ето как университетската интернет страница описва биографията на Полина:

Полина Крапчева е пред завършване на следването си с изключителен резултат от редовния учебен период от осем семестъра (средна оценка 1,6). Което я прави една от най-добрите. Социалния си ангажимент изпълнява чрез безвъзмездно подпомагане на японски студенти от програма за обмен и чрез личното си участие в проект за информационен бюлетин на випуска си.

Още по време на средното си образование участва в две програми за обмен. Десети клас прекарва във Франция. Там се посвещава на френската култура, изкуство и литература. През 2003 г. посещава последния клас на едно американско средно училище (High School). След завършването на средното образование предприема новото предизвикателство да следва в Германия. През октомври 2004 г., без познания по немски език, пристига в Бремен. Шест месеца учи немски и през пролетта на 2005 г. полага необходимия за следване в Германия езиков изпит. От зимния семестър 2005/2006 Полина Крапчева е студентка в Университета Бремен по бакалавърската програма „приложни езици в
икономиката и международно управление на предприятия“ (AWS), с акцент върху икономическа японистика. Зимния семестър на 2007 г. прекарва в японския университет Мейджи, последван от едносеместриален учебен стаж в столицата Токио. Полина се възприема като посланик на родината си България.

Германия е една от най-добре развитите държави в света, във всяко едно отношение. Държави, с общества на благоденствието, от които можем да черпим безброй положителни примери. За мен е особено привлекателен начинът, по който германците са избрали да постигат своето лично и общо благоденствие. Моделът им се основава освен на свободата, демокрацията и справедливостта, но и на солидарността и на осъзнатата по-голяма обществена отговорност на успелите. Същевременно и на положителната оценка, насърчаването и издигането в пример за подражание на успелите чрез усърдие, трудолюбие, почтеност.

Не сме много близо до германския стандарт за успех и благоденствие. Ако е възможно да бъде доближен, това ще стане стъпка по стъпка, с усърдие, трудолюбие, почтеност. Смятам че хора като Полина Крапчева заслужават силно уважение и подкрепа, защото са особено ценни не само със възможностите и способностите си да правят по-големи крачки, но и с готовността да допринесат за благосъстоянието и на други.

Споделяне

Bookmark and Share