Как не трябва да се прави политика

Вчера Ивелин Николов, член на ръководството на БСП, обяви резултати от проучване на нагласите за реформа в системата на здравеопазването. Николов е заявил: „Целта е анкетата да послужи като отправна точка за промени в здравеопазването”.

Проучване, проведено, координирано и обобщено изцяло от екип на ръководения от Ивелин Николов „Институт за социална интеграция” има претенция обективно да представя реални нагласи и потребности в обществото и да служи за основа на промяна в политиката на БСП в здравеопазването.

Удобно е, когато имаш дефицит на аргументи за да въздействаш върху вземането на решение в рамките на процедурите и органите на партията, да се криеш зад гърба на неясна “гражданска”структура" и проучване със съмнителна представителност. Интересно ми е дали наистина ще се стигне до там, изводите от това “проучване” да се представят за основание за бъдещи политически мерки от името на БСП? Надявам се партията да разчита на много по-достоверни източници на информация и анализи!

За мен това е вреден подход, целящ заобикаляне на легитимните партийни форуми за формулиране на политики и решения. По този начин партията се лишава от основната си функция – в нея и чрез нея членовете и да формулират и изразяват общата си политическа воля. Някой, някъде, някак си определя какво би обслужило личния му или корпоративен интерес и скривайки се зад фиктивни граждански инициативи, прави опити да манипулира общественото мнение и да предлага “правилни” решения. Опасна и вредна е тенденцията, очертала се напоследък – решения, взети в тесен кръг, понякога и еднолично, да се предлагат за утвърждаване от компетентните за това колективни органи впоследствие, след фактическото им прилагане.

Може би това е идеята – някой да използва БСП като лишена от съдържание структура, куха трибуна, необходима само да придава легитимност на стремежа му към властта? Това не трябва да се допуска и всякакви опити да се наложи такъв модел за функциониране на партията трябва да бъдат предотвратявани.

Споделяне

Bookmark and Share