Готови ли сме (БСП) за нов Устав и нова Програма?

Това е материал, който подготвих за тазседмичната страница на БСМ във вестник "Дума".

Осъзнавам и неведнъж съм изтъквал неотложната необходимост, чрез променени Устав и Програма, БСП да продължи с реформирането си. Особено като отчитам очевидното забавяне през последните 5-6 години на процесите на демократизация и децентрализация на вътрешнопартийния живот.

Въпреки убедеността ми в необходимостта отново да се даде ход на реформите, в настоящият момент не мога да дам еднозначен утвърдителен отговор на въпроса: в състояние ли е БСП точно на предстоящия конгрес да изработи такива основополагащи документи, които недвусмислено да приведат политическите и организационните ни норми в съответствие с идеите, принципите, целите на европейската и световната социалдемократическа и социалистическа общност?

Обезпокоен съм, че обсъждането и на Устава, и на Програмата на доста места в страната преминаха вяло, често формално. Политическата обстановка за съжаление не предразполагаше да бъде отделено подобаващото внимание на тези документи. От друга страна, за още по-голямо съжаление, като че ли част на активните членове на партията, вместо от идеи, програми и платформи, продължават да се интересуват предимно от евентуални възможности за реализация в управлението на страната. Друга част, което е най-жалко, изглежда се примирява че няма как да повлияе върху решенията, вземани в тесен кръг на върха на йерархията и приема да изпълнява роля на масовка и пълнеж за структурите. Колкото и да е неприятно да се признае, е факт, че в БСП не съществува подходяща среда за реално легитимно обсъждане и приемане на подобни фундаментални документи. Партийните членове или не проявяват интерес или са демотивирани за участие в подобни дискусии. А като че ли самата форма на текстовете, предоставени за широко обсъждане – концепция и тезиси, предопредели пасивното и формално отношение към тях. Особено по отношение на Устава, сякаш беше предварително известно, че независимо от изразените по време на дебатите мнения, в крайна сметка, като резултат от работата на комисията, ще бъде представен вариант на текст, възпроизвеждащ всички основни идеи, заложени в Концепцията.

За съжаление, обсъждането по същество на конкретните текстове беше оставено да се проведе на Конгреса. Не мисля че в рамките на два дни, при приетия амбициозен и натоварен дневен ред, ще може да се проведат сериозни и задълбочени дебати, след които трезво и отговорно да се вземат решения. Дискусионните въпроси за колективния или екипния принцип при формирането на ръководството, мандатността, несъвместимостта на постове, принципите за делегиране на представители, членството по право в ръководни органи на определени категории активисти, включването на симпатизанти и съратници дейностите на партията, утвърждаването на единна младежка организация са прекалено много и прекалено сериозни за да бъдат решавани на заседания при перманентен недостиг на време за обсъждане, от отегчен и несъсредоточен делегатски корпус.

Струва ми се, че ако искаме Уставът и Програмата на БСП да бъдат приети в демократична и плуралистична обстановка, при наистина легитимно проведена дискусия, то това следва да се случи в отделни, нарочни заседания на Конгреса, при наличност на достатъчно време за обсъждане, извън стандартния дневен ред на отчет и избор.

Споделяне

Bookmark and Share