Фокусиране на протеста?

Появиха се няколко мнения, че последният протестен митинг бил провал – заради по-малкият брой хора, заради някои "приспивни" песни, заради отказа от нов сблъсък с полицията и др.

Не е лесно да бъдат активизирани хората за да се включат масово в протестни акции, при положение че е вече трудно да бъде спечелено доверието им. Недоверчивостта е оправдана и основателна, след десетилетия на лъжливи обещания и злоупотреби от страна на какви ли не политици. Вече е доста трудно да убедиш някой че си почтен и че искрено искаш промяна. Но не е невъзможно. С упоритост и постоянство, с избор на верните тези и послания, с фокусираност на исканията, промяната може да се предизвика.

Редица организации вече поставиха на общественото внимание свои предложения, насочени към промяната в статуквото. Наред със специфичните различия, предопределени от профила на всяка организация, са налице немалко общи елементи. Мисля че са налице предпоставки, в името на това да върнем политиката на гражданите, на основата на обединяващия стремеж към укрепване на българската демокрация и свободно общество, да се основе неформална коалиция за реформи. Коалиция, съставена от демократични и прогресивни организации и граждани, отстояваща и бореща се за провеждането на реформа, чрез която да се постигне отговорно управление и институции, служещи на гражданите. Вижда се, че от различни страни тръгват инициативи в тази посока. На преден план вече се открояват искания и решения на първичните проблеми на българската политическа система и функционирането на публичната власт.

Същевременно не бива да се отслабва гражданския натиск. Обществените процеси от последните години недвусмислено говорят, че в настоящия момент няма по-ефективен подход за осъществяване на необходимите реформи, от упражняването на публичен натиск чрез граждански акции. Почти всички останали форми за въздействие ще бъдат с лекота неутрализирани от корумпираното, отчуждено и загубило доверието на хората политическо статукво. Необходима е максимална активност и мобилизация за гражданско действие на всички, които не приемат българската политика да бъде такава, каквато е днес, които искат в България да има истинска европейска демокрация и управление в услуга на гражданите.

Струва ми се, че за да бъдат максимално добре организирани, с мобилизираност и масовост на участието и посредством това с достатъчно сила за въздействие върху съответните институции, протестните митинги е целесъобразно да се провеждат в период от поне две седмици между всеки.

Споделяне

Bookmark and Share