Готин виц

Можи да е стар, обаче не го бях чувал. Доста се смях :-) Как ги измислят тия вицове бе?! Евала!

British government asked a question to its citizens:
Is the Bulgarian immigration a serious problem?
55 respondents said: Yes, it is a serious problem!
45 respondents said: Не бе, бате, никъв проблем не е!

Споделяне

Bookmark and Share

Огнян Минчев във вестник Дневник

Днес в „Дневник” излезе обширно интервю с Огнян Минчев, което си струва да бъде прочетено. Изразил е позиции по немалък кръг въпроси, като споделям голяма част от изводите му.

Например:

… съвременната българската държава … нейният генезис е в криминалния процес на приватизиране на национална собственост през 80-те и 90-те години. Икономическите елити, а оттам и техните икономико-политически олигархични връзки с формално националните институции, имат криминален характер именно поради криминалния начин на присвояване на общи национални средства и поради устойчиво криминалните стереотипи на тяхното възпроизводство. В раздържавяването на комунистическата национална собственост и превръщането й в частна пазарна собственост навсякъде в централна и източна Европа имаше криминален компонент в по-голяма или в по-малка степен. Разликата с българския случай е, че след като приключи базисната приватизационна вълна, новите икономически елити в централноевропейските страни сключиха негласен обществен договор със своите съграждани, че какъвто и да е произходът на новото им богатство, оттук нататък те ще се разпореждат с него по цивилизован начин. Българската олигархия отказа и това. Управлението на последните две правителства показва, че политико-икономическата олигархия отказва да "избели" своето ново богатство и да го впише в система на предвидими и прозрачни политически и икономически процедури, с които до голяма степен се характеризират обществените отношения в ЕС. Този продължаващо устойчив криминален характер на българските формално национални институции, а иначе институции за обслужване на посткомунистическата олигархия, води до нарастващ конфликт между България и нормите и процедурите на ЕС. …

Също:

… Проблемът на българското правителство не е "корупцията". Самото понятие за корупция означава отклонение от определена норма на институционално поведение. Проблемът на България е, че отсъства норма на институционално поведение. Посткомунистическата олигархия, освен алчна и арогантна, е и примитивна. Тя притежава картина на света, съответстваща на родово-патриархалния тип обществени и властови отношения. Тази олигархия, децентрализирана на бивши комунистически родове и техните наследници, функционира като родово-племенна олигархия, която не само не е способна да преустанови грабежа на национална собственост, тя не е в състояние да изгради основите на модерна държава. …

Както и:

…Мисля, че е време да поставим на публично обсъждане и да деструктурираме един от най-влиятелните митове на българския преход. А той е, че след като 15 години се опитвахме по един или друг начин да осъществим модернизацията и развитието на обществото тук, в България, устойчиво достигнахме до извода, че само Европа ще ни оправи. Дойде време този мит да бъде сложен на масата за дисекция. Европа не е в състояние да свърши тази работа, която трябва да свърши българското общество. Намираме се в безкрайно неблагоприятна ситуация. България беше напусната от над 1 милион от своите предимно по-млади, по-предприемчиви и по-образовани съграждани. Останаха предимно хора, които не са претърпели докрай своята еволюция към компетентни и активни граждани. Ще срещнем огромни трудности с привеждането на българското обществено и гражданско съзнание към стандартите, които да обезпечат контрола на обществото върху държавата и по този начин да се издигнат до равнището на европейския политически модел на взаимоотношения между институциите и гражданите. Независимо обаче колко е трудно, ако не го постигнем в определена степен, Европа може да ни наложи санкции, ограничения и болезнени привеждания в частична адекватност на българските институции, която ще бъде по-скоро в интерес на европейското гражданство като цяло, за да не може България да пречи на развитието на Европа. А няма да бъде в интерес преди всичко на българските граждани. …

Съвпаденията във вижданията продължават, но ще спра да ги изреждам, че публикацията взе да става дълга. Добро е интервюто.

Снимката е от Дневник.

Споделяне

Bookmark and Share