Напредъкът е очевиден

Ето че след няколко срещи, дискусии, консултации, съгласувания и т.н., обединените граждани и сдружения уточниха няколко точки, изразяващи искания и посочващи решения на първичните проблеми на българската политическа система и на функционирането на публичната власт.

Инициативата за нов обществен договор се основава на следните няколко принципа:

I. Правова държава, в която законите важат за всички.
II. Пряко участие на гражданите в управлението и промяна на избирателната система.
• Референдуми, инициирани от граждани с нисък праг за свикването от гражданите.
• Гражданска законодателна инициатива.
• Пропорционална избирателна система с преференциален вот без праг на преференциите.
III. Гаранции за свободата на словото, личната свобода и неприкосновеност.
IV. Опазване на природата и въвеждане на принципите за устойчиво развитие.
V. Реална евроинтеграция на България.

Чувствителна крачка напред! Следва да се набележат най-подходящите и ефективни видове, форми, време, организация на акциите за протест и натиск. Митингите за налагане принципите на новия обществен договор е по-добре да се разредят през период, не по-кратък от две седмици. Същевременно не бива да се пренебрегват възможностите за въздействие на прекия контакт с публичната власт. Както това вече се прави за някои от секторите, необходимо е тематични групи да наблюдават действията на властта по разрешаването на основни проблеми, като сигнализират за нередности, дават предложения, участват в обсъждания в рамките на компетентните институции и т.н

Стига толкова засега, хайде навън към площада!

Споделяне

Bookmark and Share