Докладът/Справката/Комплотът

Т. нар. Справка относно действията на лица и кръгове, оказващи деструктивно влияние върху функционирането на министерства и структури на държавната администрация вече стана обект на най-разнообразни коментари. Така че нямам за цел подробно да я анализирам или преразказвам. Накратко, без претенция за изчерпателност, ще обобщя моята интерпретация на публикувания текст на справката.

Потвърждава се това, което хората в страната добре знаят и многократно са имали възможност да усетят – службите за сигурност изпълняват всякакви други функции, но не и да се грижат за сигурността на гражданите, да разкриват и противодействат на закононарушенията и накърняването на обществените интереси. Потвърждава се известния факт, че службите в най-малка степен са реформирани, сравнено с останалите сектори на държавното управление. Те продължават традицията от тоталитарното минало да бъдат инструмент за реализиране и за защита на псевдодържавни интереси. Методите, средствата и ресурсите на службите се използват изключително за оказване на въздействие върху държавното ръководство, за влияние върху средствата за масова информация и за манипулиране на общественото мнение. Твърде често  действат в защита на управляващите срещу опитите на граждани да разкрият истината за и да се противопоставят на порочните зависимости и затвореност на на властта в клики, кръгове, обръчи или групи.

Придобилият публичност материал е само малък епизод от борбата между кръгове, които изглежда претендират за правото да са едновременно кадровик и най-влиятелен съветник на държавната власт. Разбира се, всичко това се случва за сметка на общите интереси на гражданите за сигурност, законност, защита на правата и свободите, гаранции за справедливост и … на наша издръжка. При пълно отсъствие на механизми за граждански контрол. Абсолютна пародия на демокрация и правова държава.

Очевидно е че държавата няма никакви защитни прегради, които да предотвратят достъпа на лица с криминален произход, изживяващи се като велики интернационални комбинатори, до най-високите етажи на властта. Скандал, откъдето и да го погледнеш. Създаващите паралелно структури на държавната власт и подчиняващите службите за постигане на икономически и политически интереси  са безспорно за прокурор и съд.

Забележително е обаче как за “кръга Драшков” (очевиден автор на материала) най-обезпокоителни и опасни за националната сигурност са действията на конкурентната група, целящи отстраняването му от ръководството на службите и прекъсване на прекия контакт с върховете на властта. От документа с претенциозното заглавие странно защо отсъстват факти за лица и кръгове, за чиито деструктивни влияния върху министерства и структури на държавната власт в сектори като строителство и благоустройство, земеделие, околна среда, бедствия и аварии, държавен резерв и военновременни запаси знаят отдавна в цяла България и дори в Европейската комисия. Може би посочването на крадците, предотвратяването на посегателствата върху народната пара не е толкова важно, колкото дискредитирането на конкурентите за контрола върху далаверите. Как да повярва човек че се обявяват за защитници на държавността и на демократичните процеси?

Справката разсейва всякакви съмнения, че досегашните правителства са имали някакви грижи за защитата на интересите на гражданите, за предотвратяване на злоупотребите с парите на данъкоплатците.

Ако някакви съмнения са все още възможни, те са най-вече около участието на настоящия министър-председател в постановката. За страничния наблюдател остава впечатление че Борисов не контролира развитието на действието, а изпълнява роля в нечий сценарий. Потвърждения за тези подозрения са започналите неотдавна кадрови размествания по върховете на ДАНС. Дали няма да сме свидетели на завръщането на Иван Драшков в агенцията за да нямаме колебания на чия страна е Борисов?

За мен това впечатление за обслужване на добре познатите ни корупционни интереси от страна на министър-председателя може да бъде опровергано, ако бъдат предприети следните действия (без претенция за изчерпателност или добро познаване на материята):

- закриване на ДАНС и връщане на контраразузнаването в структурата на МВР. Противодействието на организираната престъпност и корупцията по високите етажи на властта трябва да протича координирано, с ясна отговорност за взетите решения, с единно ръководство, което подлежи на демократичен парламентарен и граждански контрол.

- устройството и дейността на всички служби за сигурност да бъде регламентирана законодателно, при което да бъдат подчинени на изпълнителната власт за да се гарантират механизми за контрол и отчетност;

- парламентарният контрол върху службите за сигурност да се осъществява от по-широк от настоящия кръг народни представители в специализираните комисии, при наличие на добре развит и устойчив експертен капацитет;

- всички тези мерки да бъдат предшествани от формулиране на ясна концепция за цялостното развитие на сектора за сигурност, на основата на която да се организира и провежда държавната политика в тази област. При подготовката на акта, било то Стратегия за национална сигурност, Концепция за сигурност или пр., следва да бъдат ангажирани не отделни ведомства, а максимално широк кръг заинтересовани институции, организации, експертни и граждански групи, за да получи той необходимата обществена подкрепа и легитимност.

Споделяне

Bookmark and Share