За да не се стига занапред до остра "газова криза"

The proposed pipeline would run through the Mackenzie Valley.Т. нар. „газов спор” между Русия и Украйна и произтеклото от него пълно прекратяване на доставките на природен газ за България предизвиква изключително силно социално и икономическо въздействие. Природен газ се използва широко в различни сектори, като производство на енергия, за централно отопление, за домакински и промишлени цели.

Кризата показа важността на превантивните мерки, свързани със осигуряването на доставките за страната, преди всичко за да бъде гарантирано, че снабдяването на домакинствата потребители е защитено в подходяща степен в случаи на частични смущения и извънредни зимни климатични условия. Действието на мерките следва да се разпространява също върху малките и средни предприятия, както и потребителите, които нямат възможност да сменят източника си на гориво.

Високата степен на зависимост на доставките на енергийни суровини от Русия носи значителен риск за провеждането на енергийната политика на страната ни, който отново се прояви при поредния спор на Газпром с украинските му партньори. С все по-голяма важност стои въпросът за осигуряване на допълнителни източници на суровини извън Русия.

Наред с това е необходимо целенасочено да се разработват алтернативни мерки за сигурност на снабдяването като изискване от потребителите да се смени източникът на гориво, създаване на запаси от алтернативни горива или създаване на излишен капацитет за производство, черпещо енергия от източник различен от природен газ. В европейски мащаб, сред най-често използваните мерки са газохранилища, договори за дългосрочни доставки, гъвкавост на производството и вноса и диверсификация на доставките на газ.

Въздействията на кризата потвърдиха опасението, че Европейската общност не разполага с ефективни механизми за навременна реакция в подобни ситуации, а националните мерки и индустрията нямат достатъчно потенциал за намаляване на негативните последици. Неоспорима е необходимостта от набелязване на по-широкообхватен (на регионално равнище или на равнище на ЕС) план за действие при спешни случаи или механизъм за солидарност.

За да се повиши нивото на енергийна сигурност и независимост на България, в средносрочен план следва да се ускори прилагането на мерките от одобрения от Съвета на ЕС и Европейския парламент законодателен пакет „енергетика и климат”. Необходими са стимули за:

  • инвестиции в по-ефективни, нискоемисионни енергийни мрежи;
  • повече инвестиции във възстановимите източници на енергия;
  • крайните потребители на ток и парно да консумират по-ефективно енергията чрез енергоспестяващи уреди, рециклиране на отпадъци и др.

Считам за неуместни спекулациите за възобновяването на работата на 3 и 4 реактор на АЕЦ „Козлодуй”. В контекста на не особено добрата репутация на България пред партньорите от ЕС, повдигането на темата за нарушаване на още един елемент от договореностите със Съюза би открило нов фронт на конфронтация и би дало нов повод за критики и влошаване на отношенията с Европейската комисия, при една сравнително слаба наша изходна позиция за преговори.

Снимка: HO/AFP/Getty Images

Споделяне

Bookmark and Share